Treść ładuje się...

O nas

AB CHEMITRADE,  s. r. o.

Jesteśmy AB Chemitrade

Spółka AB CHEMITRADE, s.r.o. jest niezawodnym partnerem handlowym z wieloletnimi osobistymi doświadczeniami w dziedzinie odpadów, chemikaliów, surowców przemysłowych i usług spedycyjnych. Z nabytych doświadczeń zawodowych korzystamy nie tylko na rynku krajowym, słowackim i polskim, ale i na rynkach innych krajów WE. Do szerokiego portfolio naszych klientów zaliczają się producenci, przetwórcy i dystrybutorzy z różnych branż. Do najważniejszych zaliczają się zarówno ocynkownie ogniowe, ciągarnie drutu, zakłady przetwarzające metale nieżelazne i dystrybutorzy oraz przetwórcy substancji chemicznych, preparatów i materiałów do produkcji opakowań.

Jako ekonomicznie stabilna spółka oferujemy naszym partnerom profesjonalny i elastyczny serwis w zakresie zakupów i sprzedaży, usługi spedycyjne łącznie z materiałem na opakowania i możliwością zapewnienia przestrzeni magazynowych na bardzo dobrych warunkach, do których między innymi zalicza się dokładne przestrzeganie harmonogramu czasowego i terminowe płatności faktur.